ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Adress-, båtbyte mm: Medlemsregistrering
Arbetsdagar
Arbetsplikt
Årsmöte 2013
Avgifter
Firmor hantverkare mm
Förtöjning i hamnen
Hantering av avfall
Installation av toa med hålltank och däckstömning
Mastskjulet
ÖBK´s Handbok
ÖBK-kanalen - ÖBK´s klubbtidning
Upprop från valberedningen
Vaktplikt
Vinterplatser - var ligger respektive båt
Information till nya medlemmar
ÖBK´s visor Skriv ut sidan

Inom ÖBK finns det en fantastisk vissamling som har författats av ÖBKare genom åren. Många av dessa finns samlade i ett vishäfte som dels kan köpas dels lånas ut i samband med fester. Tyvärr finns inte visboken i elektronisk form, men om någon har tid att knappa in dessa visor så lägger vi gärna in dem efterhand.

Förutom dessa visor finns det ju ytterligare visor, som diktats av ÖBKare.

Vi har nyligen fått ett bidrag i form av "Båtägarvisa" som diktats av Rune Eriksson, som lämnade oss 2005, se bifogad fil


Båtägarvisa av Rune Eriksson (30 KB)

Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10