ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Adress-, båtbyte mm: Medlemsregistrering
Arbetsdagar
Arbetsplikt
Årsmöte 2013
Avgifter
Firmor hantverkare mm
Förtöjning i hamnen
Hantering av avfall
Installation av toa med hålltank och däckstömning
Mastskjulet
ÖBK´s Handbok
ÖBK-kanalen - ÖBK´s klubbtidning
Upprop från valberedningen
Vaktplikt
Vinterplatser - var ligger respektive båt
Information till nya medlemmar
Adress-, båtbyte mm: Medlemsregistrering Skriv ut sidan

Har du bytt båt eller adress. Vill du registrera familjemedlemmar. Eller ändra på annan information i matrikeln, anmäl detta enl. något av nedan alternativ:

Bifogad excel fil kan användas.

Hjälp till att hålla matrikeln aktuell !

ÖBK matrikel finns nu i SBU´s egenutvecklade system.

Registrerad information redovisas en gång om året på årsfakturan.

Registret finns även som pärm i klubbhuset.

Har du frågor eller synpunkter på matrikeln. Eller kanske vill hjälpa till med administrationen, kontakta mig;
Lasse, 08-55032251, 073-2511883


Förändring medlemskap, båtbyte adressändring... (144 KB)

Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10