ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Adress-, båtbyte mm: Medlemsregistrering
Arbetsdagar
Arbetsplikt
Årsmöte 2013
Avgifter
Firmor hantverkare mm
Förtöjning i hamnen
Hantering av avfall
Installation av toa med hålltank och däckstömning
Mastskjulet
ÖBK´s Handbok
ÖBK-kanalen - ÖBK´s klubbtidning
Upprop från valberedningen
Vaktplikt
Vinterplatser - var ligger respektive båt
Information till nya medlemmar
Radön Bastun Skriv ut sidan

En flytande bastu finns vid bryggorna på Radöns östra sida. Det är samma nyckel som till bryggor och klubbhus. Ved finns vid redskapsboden intill,


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10