ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Adress-, båtbyte mm: Medlemsregistrering
Arbetsdagar
Arbetsplikt
Årsmöte 2013
Avgifter
Firmor hantverkare mm
Förtöjning i hamnen
Hantering av avfall
Installation av toa med hålltank och däckstömning
Mastskjulet
ÖBK´s Handbok
ÖBK-kanalen - ÖBK´s klubbtidning
Upprop från valberedningen
Vaktplikt
Vinterplatser - var ligger respektive båt
Information till nya medlemmar
Arbetsplikt Skriv ut sidan
Arbetsplikt = 6 timmar för aktiv medlem

Alla aktiva medlemmar skall  utföra 6 timmars arbetsplikt.

 

Dessa timmar kan göras i form av:

Ett extra vaktpass, vilket motsvarar tre timmars arbete.

Medlemmen har själv ansvar att höra sig för om vad som behöver göras. Det finns en arbetspliktslista  i Strand Hotell, som Ni ska fylla i.

 

OBS! Glöm inte att notera tiden, så undviker Du att få krav på ej utförd tid.

 

OBS! För ej utförd arbetsplikt debiteras max 2 000 kr.


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10