ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Adress-, båtbyte mm: Medlemsregistrering
Arbetsdagar
Arbetsplikt
Årsmöte 2013
Avgifter
Firmor hantverkare mm
Förtöjning i hamnen
Hantering av avfall
Installation av toa med hålltank och däckstömning
Mastskjulet
ÖBK´s Handbok
ÖBK-kanalen - ÖBK´s klubbtidning
Upprop från valberedningen
Vaktplikt
Vinterplatser - var ligger respektive båt
Information till nya medlemmar
ÖBK´s Handbok Skriv ut sidan

Här kommer det finnas en handbok som beskriver det mesta som en medlem i ÖBK bör känna till.

Syfttet är att det skall vara enkelt att hitta information om vad som gäller i olika sammanhang.

Om du har synpunkter, förbättringsförslag eller frågor så kan du kontakta mig.

Webansvarig: sven.hjelm@telia.com


ÖBK handbok v 01 (79 KB)

Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10