ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Adress-, båtbyte mm: Medlemsregistrering
Arbetsdagar
Arbetsplikt
Årsmöte 2013
Avgifter
Firmor hantverkare mm
Förtöjning i hamnen
Hantering av avfall
Installation av toa med hålltank och däckstömning
Mastskjulet
ÖBK´s Handbok
ÖBK-kanalen - ÖBK´s klubbtidning
Upprop från valberedningen
Vaktplikt
Vinterplatser - var ligger respektive båt
Information till nya medlemmar
Installation av toa med hålltank och däckstömning Skriv ut sidan

Här finns tips om hur man kan installera toa med hålltank och däckstömning.

Kontakta mig om du vill fråga något eller har förslag till ändringar eller kompletteringar av materialet.

sven.hjelm@telia.com


Installation av toa med hålltank och däckstömning (195 KB)

Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10