ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Adress-, båtbyte mm: Medlemsregistrering
Arbetsdagar
Arbetsplikt
Årsmöte 2013
Avgifter
Firmor hantverkare mm
Förtöjning i hamnen
Hantering av avfall
Installation av toa med hålltank och däckstömning
Mastskjulet
ÖBK´s Handbok
ÖBK-kanalen - ÖBK´s klubbtidning
Upprop från valberedningen
Vaktplikt
Vinterplatser - var ligger respektive båt
Information till nya medlemmar
Årsmöte 2013 Skriv ut sidan
Här finns information från årmöten

ÖBK verksamhetsberättelse 2012 (60 KB)
Protokoll årsmöte 2013-01-27 (243 KB)

Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10