ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Adress-, båtbyte mm: Medlemsregistrering
Arbetsdagar
Arbetsplikt
Årsmöte 2013
Avgifter
Firmor hantverkare mm
Förtöjning i hamnen
Hantering av avfall
Installation av toa med hålltank och däckstömning
Mastskjulet
ÖBK´s Handbok
ÖBK-kanalen - ÖBK´s klubbtidning
Upprop från valberedningen
Vaktplikt
Vinterplatser - var ligger respektive båt
Information till nya medlemmar
Upptagning och Sjösättning Skriv ut sidan

Allmän Information om Sjösättning och Upptagning

Sjösättnings/upptagningslistor anslås i klubbhuset ca två veckor innan sjösättningarna/upptagningarna börjar. Listorna plockas ned dagen innan respektive sjösättnings/upptagningsdag. 

Vi subliftförare har märkt att det blir trångt om tider vid slutet av sjösättnings/upptagningsperioden. Det innebär att vi får köra extra för att alla ska hinnas med, vilket vi gärna slipper. Därför är det viktigt att Du tecknar dig i god tid för den tid Du vill ha!

Om du får förhinder måste du så snart som möjligt kontakta ansvarig subliftförare.

                                                             Subanvarig Owe 

Sjösättningstider 2018

Tisdag 17/4 Onsdag 18/4 17:00-20:00

Tisdag 24/4 Onsdag 25/4 17:00-20:00

Onsdag 2/5 Torsdag 3/5 09:00-12:00, 13:00-16:00 & 17:00-20:00

Måndag 7/5 Tisdag 8/5 09:00-12:00, 13:00-16:00 & 17:00-20:00

Måndag 14/5 09:00-12:00, 17:00-20:00

 


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10