ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Adress-, båtbyte mm: Medlemsregistrering
Arbetsdagar
Arbetsplikt
Årsmöte 2013
Avgifter
Firmor hantverkare mm
Förtöjning i hamnen
Hantering av avfall
Installation av toa med hålltank och däckstömning
Mastskjulet
ÖBK´s Handbok
ÖBK-kanalen - ÖBK´s klubbtidning
Upprop från valberedningen
Vaktplikt
Vinterplatser - var ligger respektive båt
Information till nya medlemmar
Aktuellt om miljö Skriv ut sidan

2011-11-14

Det har kommit en miljörapport från miljökontoret i Södertälje.

Följande ska åtgärdas för att miljöbalkens krav, 26 kap 9 §, ska anses uppfylld:

  1. Oljor och kemikalier som hanteras inne i servicegaraget ska förvaras invallade.

  2. Slipdamm, färgrester och färgspill ska i fortsättningen samlas upp på skyddspapper, skyddsplast eller presenning och hanteras som farligt avfall.

Anledningen till föreslagna åtgärder är risk för infiltration i mark ochvatten av farligt avfall.

Punkten 1 är åtgärdad av Owe Westin.


Punkten 2 ligger på
alla båtägares ansvar och därför måste varje enskild medlem ansvara för att han/hon samlar upp slipdamm, färgrester och färgspill med hjälp av skyddspapper, skyddsplast eller presenning och tar hand om det som farligt avfall som lämnas på miljöstation.

Miljörapporten i sin helhet går att läsa nedan.

Mvh

Johan Bjerkestig

Miljöansvarig


2010-08-18

Toatömning

Från och med 2014 får ej toatömning ske direkt ut i sjön.

Alla båtar med toalett måste vara försedda med däckstömning.

Kontakta Sven Hjelm om du har några frågor gällande ombyggnad för detta.

/miljöansvarig
Södertälje kommuns miljörapport (2307 KB)

Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10