ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Adress-, båtbyte mm: Medlemsregistrering
Arbetsdagar
Arbetsplikt
Årsmöte 2013
Avgifter
Firmor hantverkare mm
Förtöjning i hamnen
Hantering av avfall
Installation av toa med hålltank och däckstömning
Mastskjulet
ÖBK´s Handbok
ÖBK-kanalen - ÖBK´s klubbtidning
Upprop från valberedningen
Vaktplikt
Vinterplatser - var ligger respektive båt
Information till nya medlemmar
Upprop från valberedningen Skriv ut sidan

Östertälje Båtklubb behöver funktionärer av olika slag. Om vi får många engagerade och dessutom rätt person på rätt plats så tror vi att mycket kan åstadkommas utan att det skall upplevas som betungande utan i de flesta fall som stimulerande och meningsfullt att jobba för ÖBK.

Vilka av nedanstående funktioner skulle du kunna tänka dig att arbeta med under några år.

Funktion 

Ordförande , Sekreterare, Kassör, Representant SKBF 

Revisor ,   Båtförsäkringar,   Utbildning,  Medlemsregister 

Hamnkommitté ´Sublift, båtplatser,  el , övrigt
Bryggansvarig 

Husvärd klubbhuset,  Radönstugan
Miljö-,  Fest-, Ungdoms-, Seglarkommitté

Säkerhetsbesiktning, Mätningsman, Försäljning av vimplar  

ÖBK-kanalen
Kontakta  gärna valberedningen


Berndt Sjöberg 550 124 56  berndt.sjoberg@aprovix.se.

Gösta Löfgren 550 18321


© Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10 – 1