ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Adress-, båtbyte mm: Medlemsregistrering
Arbetsdagar
Arbetsplikt
Årsmöte 2013
Avgifter
Firmor hantverkare mm
Förtöjning i hamnen
Hantering av avfall
Installation av toa med hålltank och däckstömning
Mastskjulet
ÖBK´s Handbok
ÖBK-kanalen - ÖBK´s klubbtidning
Upprop från valberedningen
Vaktplikt
Vinterplatser - var ligger respektive båt
Information till nya medlemmar
Speciell utrustning Skriv ut sidan

Under konstruktion:

Klubben har tillgång till ett antal utrustningar som kan lånas ut:

Exempel:

Tång för Taluritpressning

Tryckluftkompressor

Täthetsprovare för gasol

Segelsymaskin

Pelarborrmaskin

Besiktningsmännen kan låna fuktighetsmätare av SKBF 

Det finns även olika typer av verktyg som är avsedda att kunna utnyttjas av ungdomar i jolleverkstaden.

Ta kontakt med någon i hamnkommitteen om du vill låna någon utrustning.

OBS du skall alltid se till att snarast återlämna utrustningen och se till att ev skador etc. åtgärdas så att utrustningen kan användas av nästa brukare.


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10