ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Adress-, båtbyte mm: Medlemsregistrering
Arbetsdagar
Arbetsplikt
Årsmöte 2013
Avgifter
Firmor hantverkare mm
Förtöjning i hamnen
Hantering av avfall
Installation av toa med hålltank och däckstömning
Mastskjulet
ÖBK´s Handbok
ÖBK-kanalen - ÖBK´s klubbtidning
Upprop från valberedningen
Vaktplikt
Vinterplatser - var ligger respektive båt
Information till nya medlemmar
Styrelse Skriv ut sidan

Medlemmar i styrelsen samt övriga förtroendevalda finns under rubriken funktionärer.

Protokoll och information:
Protokoll från styrelsemöten och information finns i Strand Hotell i styrelsepärmen. Information från Södermanlands Seglarförbund och Sörmlandskusten Båtförbund (SKBF) finns också i Strand Hotell samt annan information från andra båtklubbar


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10