ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Adress-, båtbyte mm: Medlemsregistrering
Arbetsdagar
Arbetsplikt
Årsmöte 2013
Avgifter
Firmor hantverkare mm
Förtöjning i hamnen
Hantering av avfall
Installation av toa med hålltank och däckstömning
Mastskjulet
ÖBK´s Handbok
ÖBK-kanalen - ÖBK´s klubbtidning
Upprop från valberedningen
Vaktplikt
Vinterplatser - var ligger respektive båt
Information till nya medlemmar
Aktuellt från Sekreteraren Skriv ut sidan

ÖBK-kanalen, vill du ha in något i tidningen, kontakta Lars Klasén 550 195 70 

Glöm inte att meddela adressändringar, ny båt mm till Lars Vager (08-550 322 51) eller e.mail (obk.matrikel@gmail.com)

Styrelseprotokoll finns tillgängliga i styrelsepärmen i klubbhuset.

Om ni vill att styrelsen ska ta upp någon fråga, kontakta mig,  e-mail (obk.styrelse@gmail.com).

/Pia


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10