ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Adress-, båtbyte mm: Medlemsregistrering
Arbetsdagar
Arbetsplikt
Årsmöte 2013
Avgifter
Firmor hantverkare mm
Förtöjning i hamnen
Hantering av avfall
Installation av toa med hålltank och däckstömning
Mastskjulet
ÖBK´s Handbok
ÖBK-kanalen - ÖBK´s klubbtidning
Upprop från valberedningen
Vaktplikt
Vinterplatser - var ligger respektive båt
Information till nya medlemmar
ÖBK´s hemsida Skriv ut sidan

Jan Eklund är web-master och vill du meddela något så kan du skicka ett mail till:

 

jan.eklund@scania.com

 

Tekniken bakom ÖBK´s hemsida är utvecklad av Fredrik Hjelm och det mesta av innehållet är skapat av Sven Hjelm.

 

Innehållet kan redigeras direkt med en web-browser och det är mycket lätt att lära olika funktionärer. Det enda som behovs är en vanlig internetanslutning.

 

Det är lätt att tilldela behörighet för en viss person att ansvara för en viss sida.

 

Det finns två domänadresser att välja på:

http://www.obk.space2u.com/    samt:

 

http://www.öbk.se/

 

 

För att kunna använda www.öbk.se i äldre datorer så behöver du antagligen ladda ner en plug in till Internet Explorer. Det är gratis och hämtas på:

 

http://www.idnnow.com/index.jsp?lang=sv

 

ÖBK avsäger sig allt ansvar för de fel som kan finnas på hemsidan. ÖBK avsäger sig också allt ansvar för skador som kan uppstå efter bruk/missbruk av upplysningar från hemsidan.

De externa länkar som visas på hemsidan administreras av andra organisationer. ÖBK kan därför inte ställas till ansvar för innehållet på dessa sidor.

Den enskilde internet-användaren ska själv vidtaga nödvändiga förhållningsregler vid utnyttjande av hemsidan. Det är därför dennes eget ansvar att skydda sig mot datavirus, som kan följa med en nedladdning från Internet och skada brukarens mjukvara eller hårdvara. ÖBK kan under inga omständigheter ställas till ansvar för skador som uppstår under eller pga. besök på ÖBKs hemsida eller de länkar som visas på hemsidan. Detta gäller både direkta och indirekta skador.

 

Hoppas du får mycket glädje och nytta av hemsidan.

 

Sven Hjelm

 

 


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10