ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Adress-, båtbyte mm: Medlemsregistrering
Arbetsdagar
Arbetsplikt
Årsmöte 2013
Avgifter
Firmor hantverkare mm
Förtöjning i hamnen
Hantering av avfall
Installation av toa med hålltank och däckstömning
Mastskjulet
ÖBK´s Handbok
ÖBK-kanalen - ÖBK´s klubbtidning
Upprop från valberedningen
Vaktplikt
Vinterplatser - var ligger respektive båt
Information till nya medlemmar
Hantering av avfall Skriv ut sidan

Här kommer beskrivning av hur du skall hantera avfall av olika slag

Skit inte i Östersjön.

ÖBK har en anläggning för tömning av toatankar som du bör använda.

Du är skyldig att själv se till att ta hand om allt avfall och lämna det till Returen Moraberg eller till Tvetatippen.

Hushållsavfall ska tas hem.

 


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10