ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Adress-, båtbyte mm: Medlemsregistrering
Arbetsdagar
Arbetsplikt
Årsmöte 2013
Avgifter
Firmor hantverkare mm
Förtöjning i hamnen
Hantering av avfall
Installation av toa med hålltank och däckstömning
Mastskjulet
ÖBK´s Handbok
ÖBK-kanalen - ÖBK´s klubbtidning
Upprop från valberedningen
Vaktplikt
Vinterplatser - var ligger respektive båt
Information till nya medlemmar
Bryggor Skriv ut sidan

Kölistor till bryggplatser handhas av Sverker Dahlberg, tel 070 982 6950, sverker.dahlberg@telia.com.

I ekonomiska spörsmål i samband med försäljning av bryggplatser, kontakta Lars Vager 550 322 51 (0732511883) lars.vager@home.se eller Anders Olsson 532 533 43 (076-23748 66) andmaols@hotmail.com

Bryggansvariga:
Seppo Peltonen  550 194 86
Tore Andre
Lars Klasén
Lars-Åke Jonsson

Vårarbeten:

  • Montera upptagna bommar
  • Brandsläckare hämtas i förråd och sätts i sina skåp
  • Vattenslangar sätts ut

På hösten samma sak fast tvärt om.

Det är inte meningen att de bryggansvariga skall göra jobbet själva utan de behöver hjälp av ca 4 personer.


Brygga C åtgärdad 29 december 2008 (1548 KB)
Bryggförtöjningen 17 november 2008 (872 KB)
Bryggornas förankring 1984 (293 KB)
Bryggornas förankring 1996 (40 KB)
Nya bryggförankringar 27 augusti 2009 (634 KB)

© Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10 – 1