ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Adress-, båtbyte mm: Medlemsregistrering
Arbetsdagar
Arbetsplikt
Årsmöte 2013
Avgifter
Firmor hantverkare mm
Förtöjning i hamnen
Hantering av avfall
Installation av toa med hålltank och däckstömning
Mastskjulet
ÖBK´s Handbok
ÖBK-kanalen - ÖBK´s klubbtidning
Upprop från valberedningen
Vaktplikt
Vinterplatser - var ligger respektive båt
Information till nya medlemmar
Bryggor Skriv ut sidan

Kölistor till bryggplatser handhas av Per-Arne Persson, 

070 983 1331, parne.persson@gmail.com

I ekonomiska spörsmål i samband med försäljning av bryggplatser, kontakta Lars Vager 550 322 51 (0732511883) lars.vager@home.se eller Anders Olsson 532 533 43 (076-23748 66) andmaols@hotmail.com

Bryggansvariga:
Roger Wikman
Tore Andre
Lars Klasén
Lars-Åke Jonsson

Vårarbeten:

  • Montera upptagna bommar
  • Brandsläckare hämtas i förråd och sätts i sina skåp
  • Vattenslangar sätts ut

På hösten samma sak fast tvärt om.

Det är inte meningen att de bryggansvariga skall göra jobbet själva utan de behöver hjälp av ca 4 personer.


Brygga C åtgärdad 29 december 2008 (1548 KB)
Bryggförtöjningen 17 november 2008 (872 KB)
Bryggornas förankring 1984 (293 KB)
Bryggornas förankring 1996 (40 KB)
Nya bryggförankringar 27 augusti 2009 (634 KB)

Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10