ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Hur blir man medlem?
Kölistor
Stödjande medlem
Vinterplatser - var ligger respektive båt Skriv ut sidan

I "Upptagningsområden på hamnplan" finns en skiss över hamnplan med numrerade uppläggningsområden.

Innan upptagningarna börjar på hösten kommer en lista att finnas där båtarna placerats ut i ett upptagningsområde.

När upptagningarna börjar ställs båtarna upp i anvisat upptagningsområde på det sätt som sub-lift förarna finner lämpligt. 

Vi vill påminna om att ALLA vaggor/bockar skall märkas så att det blir lättare att placera ut dom i höst innan upptagningen.

Aluminiumbrickor för detta ändamål ligger i verkstaden.

Kontrollera att bockar/vagga passar till vår upptagningsvagn/sublift. Ritning finns under "Aktuellt från hamnkommiten"


Upptagningsområden på hamnplan (215 KB)
Vinterplatser 2017 (51 KB)

Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10