ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Hur blir man medlem?
Kölistor
Stödjande medlem
Lediga bryggplatser Skriv ut sidan


Kontakta Per-Arne Persson,  tel 070 9831331,  parne.persson@gmail.com om du är intresserad av att ställa dig i kö för en plats.

I ekonomiska spörsmål i samband med försäljning av bryggplatser, kontakta Lars Vager 550 322 51 (0732511883) lars.vager@home.se eller Anders Olsson 532 533 43 (076-23748 66) andmaols@hotmail.com

 


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10