ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Hur blir man medlem?
Kölistor
Stödjande medlem
Stadgar Skriv ut sidan
ÖBK´s stadgar som gäller från 2018 finns i bifogad fil

ÖBKs stadgar (129 KB)

Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10