ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Hur blir man medlem?
Kölistor
Stödjande medlem
Funktionärer Skriv ut sidan
Styrelse 2018

Sverker Dahlberg 

Högåsavägen 23

 

152 70 Södertälje

 

Ordförande

070-982 69 50

 

sverker.dahlberg@telia.com

Jan Eklund

Norbergsväg 3

152 57 Södertälje

Vice ordf.

Vinterplatser

08-550 890 77

073 568 43 84

jan.erik.eklund@bredband.net

jan.eklund@scania.com

Anders Olsson

 

Toredalsvägen 8

144 63 Rönninge

Kassör

08-532 533 43

0762-37 48 66

andmaols@hotmail.com

Malin Bjerkestig            

Viksängsvägen 24

152 57 Södertälje

Ekonomi & budget

070-369 85 47 

Malin.bjerkestig@hotmail.se

Pia Wiberg

Granhemsvägen 9

152 41 Södertälje

Sekreterare 

 

0707-73 22 19

 

pia@cormery.se

 

Lars Jernå

Trappgränd 1

152 57 Södertälje

Hamnkapten

08-550 997 17

070-549 97 17

lars.jerna@telia.com

lars.jerna@skanska.se

Owe Westin

 

Trollvägen 9

152 70 Södertälje

Tekniskt ansvarig

072-545 50 60

owe.w@telia.com

Per-Arne Persson

Viksängsvägen 22

 

152 57 Södertälje

 

Bryggplatser

070-9831331                                                          

parne.persson@gmail.com

 


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10