ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Bryggor
Jolleverkstad
Klubbhuset Strand Hotell
Lediga bryggplatser
Mastkran
Radön
Radön Bastun
Radön Dansbanan
Radön Klubbstugan
Speciell utrustning
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Radön Bastun Skriv ut sidan

Den gamla Bastun ligger inte på ÖBK´s område längre, den har därför tagits över av stugägarna på södra Radön.

En ny flytande bastu håller på att byggas. Den är förhoppningsvis klar till midsommar 2015.


© Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10 – 1