ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Bryggor
Jolleverkstad
Klubbhuset Strand Hotell
Lediga bryggplatser
Mastkran
Radön
Radön Bastun
Radön Dansbanan
Radön Klubbstugan
Speciell utrustning
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
ÖBK´s Handbok Skriv ut sidan

Här kommer det finnas en handbok som beskriver det mesta som en medlem i ÖBK bör känna till.

Syfttet är att det skall vara enkelt att hitta information om vad som gäller i olika sammanhang.

Om du har synpunkter, förbättringsförslag eller frågor så kan du kontakta mig.

Webansvarig: sven.hjelm@telia.com


ÖBK handbok v 01 (79 KB)

Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10