ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Bryggor
Jolleverkstad
Klubbhuset Strand Hotell
Lediga bryggplatser
Mastkran
Radön
Radön Bastun
Radön Dansbanan
Radön Klubbstugan
Speciell utrustning
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Lediga bryggplatser Skriv ut sidan


Kontakta Per-Arne Persson,  tel 070 9831331,  parne.persson@gmail.com om du är intresserad av att ställa dig i kö för en plats.

I ekonomiska spörsmål i samband med försäljning av bryggplatser, kontakta Lars Vager 550 322 51 (0732511883) lars.vager@home.se eller Anders Olsson 532 533 43 (076-23748 66) andmaols@hotmail.com

 


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10