ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Bryggor
Jolleverkstad
Klubbhuset Strand Hotell
Lediga bryggplatser
Mastkran
Radön
Radön Bastun
Radön Dansbanan
Radön Klubbstugan
Speciell utrustning
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Stadgar Skriv ut sidan
ÖBK´s stadgar som gäller från 2018 finns i bifogad fil

ÖBKs stadgar (129 KB)

Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10