ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Bryggor
Jolleverkstad
Klubbhuset Strand Hotell
Lediga bryggplatser
Mastkran
Radön
Radön Bastun
Radön Dansbanan
Radön Klubbstugan
Speciell utrustning
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Aktuellt om miljö Skriv ut sidan

2011-11-14

Det har kommit en miljörapport från miljökontoret i Södertälje.

Följande ska åtgärdas för att miljöbalkens krav, 26 kap 9 §, ska anses uppfylld:

  1. Oljor och kemikalier som hanteras inne i servicegaraget ska förvaras invallade.

  2. Slipdamm, färgrester och färgspill ska i fortsättningen samlas upp på skyddspapper, skyddsplast eller presenning och hanteras som farligt avfall.

Anledningen till föreslagna åtgärder är risk för infiltration i mark ochvatten av farligt avfall.

Punkten 1 är åtgärdad av Owe Westin.


Punkten 2 ligger på
alla båtägares ansvar och därför måste varje enskild medlem ansvara för att han/hon samlar upp slipdamm, färgrester och färgspill med hjälp av skyddspapper, skyddsplast eller presenning och tar hand om det som farligt avfall som lämnas på miljöstation.

Miljörapporten i sin helhet går att läsa nedan.

Mvh

Johan Bjerkestig

Miljöansvarig


2010-08-18

Toatömning

Från och med 2014 får ej toatömning ske direkt ut i sjön.

Alla båtar med toalett måste vara försedda med däckstömning.

Kontakta Sven Hjelm om du har några frågor gällande ombyggnad för detta.

/miljöansvarig
Södertälje kommuns miljörapport (2307 KB)

Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10