ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Bryggor
Jolleverkstad
Klubbhuset Strand Hotell
Lediga bryggplatser
Mastkran
Radön
Radön Bastun
Radön Dansbanan
Radön Klubbstugan
Speciell utrustning
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Ordförandens spalt Skriv ut sidan

Ett innehållsrikt år.

Ja, så fick vi då ordning på vår nya sub-lift.

Sjösättningen gick som en dans och vi som behövde ta upp under sommaren för bottentvätt och annat fick uppleva hur bekvämt det var att ha tillgång till servicen hemmavid. Nytt garage för såväl sub-lift som traktorn har skjutit upp ur marken, liksom en väl fungerande verkstad med en mängd olika maskiner som är tillgängliga för oss medlemmar. Ja nu är det ju så att varken allt arbete med sub-liften, garaget eller verkstaden har skett utan stora arbetsinsatser från medlemmarna. Ett varmt tack till gänget som ser till att allt fungerar i hamnen.

Sommaren förflöt på olika sätt för oss båtfolk. Om man hade otur att ha semester direkt efter midsommar så var det kyla och regn som bjöds. Som tur var så blev vädret bättre under senare delen av sommaren. När vädret är som sämst så är uppskattningen av vår täckta dansbana på Radön som störst och det finns plats för många fler både till midsommarfesten såväl som till kräftskivan.

Upptagningarna gick smidigt, förutom ett mindre tekniskt avbrott på några dagar. Vi lärde oss då att många medlemmar föredrog att ta upp sin båt dagtid på vardagarna. Förhoppningsvis så kan vi använda erfarenheterna nu i vår och sjösätta en stor del av båtarna i dagsljus under veckan. Killarna som kör sub-liften har snabbt lärt sig alla manövrar och i dag tror jag inte att någon medlem vill byta tillbaka till mobilkran

När det gäller Radön så är en del på gång. Stockholms stad, som vi har arrendekontrakt med vill sälja marken och budet att köpa går då i första hand till klubben. Vi har börjat samtala med Stockholms stad och Lantmäteriet, men vi har inte kommit så långt som till tidpunkt och priser.

Vi måste ta ställning till om vi vill köpa eller bli hyresgäster, som i så fall kommer att bli hos dem som köper fastigheten "Näset 1". Här finns en hel del att fundera på och när vi fått lite mer kött på benen kommer vi att kalla till extra medlemsmöte, för att ta ställning till hur vi ska gå vidare. Inte minst gäller detta för de stugor som står på det område som klubben arrenderar.

För er som vill flytta och bosätta er närmare båtklubben så rör det på sig beträffande byggnation på gamla Igelsta sågverkstomt. JM har låtit en arkitektfirma skissa på en dipositionsplan och Södertälje kommun är på gång att planlägga området. Ja, vi får väl se hur det går med våra eventuella nya grannar.

Året som gått har präglats av stora investeringar och mycket arbete. Som jag ser det så går vi nu in i en lite lugnare period, förutom vad gäller Radön, där vi får ägna oss åt underhåll av både våra egna båtar och klubbens egendom. Men framför allt så ska vi ägna oss åt båtliv.

Vi ses till sjöss!

Ingvar Bingman

Ordförande


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10