ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Bryggor
Jolleverkstad
Klubbhuset Strand Hotell
Lediga bryggplatser
Mastkran
Radön
Radön Bastun
Radön Dansbanan
Radön Klubbstugan
Speciell utrustning
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Aktuellt från Sekreteraren Skriv ut sidan

ÖBK-kanalen, vill du ha in något i tidningen, kontakta Lars Klasén 550 195 70 

Glöm inte att meddela adressändringar, ny båt mm till Lars Vager (08-550 322 51) eller e.mail (obk.matrikel@gmail.com)

Styrelseprotokoll finns tillgängliga i styrelsepärmen i klubbhuset.

Om ni vill att styrelsen ska ta upp någon fråga, kontakta mig,  e-mail (obk.styrelse@gmail.com).

/Pia


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10