ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Bryggor
Jolleverkstad
Klubbhuset Strand Hotell
Lediga bryggplatser
Mastkran
Radön
Radön Bastun
Radön Dansbanan
Radön Klubbstugan
Speciell utrustning
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Klubbhuset Strand Hotell Skriv ut sidan

Klubben söker en frivillig person, som vill göra sin arbetsplikt i form att städa klubbhuset 1g/vecka i samband med vår- och höstrustningen

/Styrelsen

Klubbhuset kan hyras av aktiva medlemmar, dvs de som har andel i anläggningarna.

Bokning: Ring Marita Hjelm tel.  550 311 91, 070-457 6899

En aktiv medlem som hyr klubbhuset för annans räkning måste själv vara med under kvällen / dagen.

Hyran kan hittas under "Information till medlemmar/Avgifter"Klubbhuset Strand Hotel


© Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10 – 1