ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Bryggor
Jolleverkstad
Klubbhuset Strand Hotell
Lediga bryggplatser
Mastkran
Radön
Radön Bastun
Radön Dansbanan
Radön Klubbstugan
Speciell utrustning
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Hantering av avfall Skriv ut sidan

Här kommer beskrivning av hur du skall hantera avfall av olika slag

Skit inte i Östersjön.

ÖBK har en anläggning för tömning av toatankar som du bör använda.

Du är skyldig att själv se till att ta hand om allt avfall och lämna det till Returen Moraberg eller till Tvetatippen.

Hushållsavfall ska tas hem.

 


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10