ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Bryggor
Jolleverkstad
Klubbhuset Strand Hotell
Lediga bryggplatser
Mastkran
Radön
Radön Bastun
Radön Dansbanan
Radön Klubbstugan
Speciell utrustning
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Kölistor Skriv ut sidan

Bryggplatser hanteras av Per-Arne Persson tel 070 983 1331

Vinterplatser hanteras av Jan Eklund tel 08-550 890 77


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10