ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Aktuellt från festkommitteén
Aktuellt från Hamnkommittéen
Aktuellt från Kassören
Aktuellt från Radökommitten
Aktuellt från Seglingskommitteén
Aktuellt från Sekreteraren
Aktuellt om miljö
Årsprogram
Jobblista
Styrelsemöten
Ungdomskommitteén
Upptagning och Sjösättning
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Jolleverkstad Skriv ut sidan

Jolleverkstaden är till klubbens medlemmar, som behöver utföra arbete inomhus.

Nyckel till verktygsskåpet, kontakta någon i styrelsen


 

 


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10