ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Aktuellt från festkommitteén
Aktuellt från Hamnkommittéen
Aktuellt från Kassören
Aktuellt från Radökommitten
Aktuellt från Seglingskommitteén
Aktuellt från Sekreteraren
Aktuellt om miljö
Årsprogram
Jobblista
Styrelsemöten
Ungdomskommitteén
Upptagning och Sjösättning
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Adress-, båtbyte mm: Medlemsregistrering Skriv ut sidan

Har du bytt båt eller adress. Vill du registrera familjemedlemmar. Eller ändra på annan information i matrikeln, anmäl detta enl. något av nedan alternativ:

Bifogad excel fil kan användas.

Hjälp till att hålla matrikeln aktuell !

ÖBK matrikel finns nu i SBU´s egenutvecklade system.

Registrerad information redovisas en gång om året på årsfakturan.

Registret finns även som pärm i klubbhuset.

Har du frågor eller synpunkter på matrikeln. Eller kanske vill hjälpa till med administrationen, kontakta mig;
Lasse, 08-55032251, 073-2511883

Information om personuppgiftsbehandling till ÖBK medlemmar.

 I samband med den nya EU- förordningen GDPR, som trädde i kraft den 25 maj, har vi sett över vår hantering av personuppgifter vilket innebär ett utökat skydd för dig. Detta innebär att du som medlem har större möjlighet att få insyn i hur föreningen använder dina personuppgifter, ett initiativ ÖBK står bakom.

ÖBK styrelse är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med ÖBK genom att kontakta oss på obk.styrelse@gmail.com

De personuppgifter som vi behandlar om dig lagras i Svenska Båtunionens administrativa medlemsregister BAS. Lagrad information är medlemsnummer, namn, personnummer (ej de 4 sista siffrorna), adress, e-postadress och telefonnummer, nautisk kompetens samt uppgifter om din båt och vilka funktioner du har i klubbens verksamhet. Ditt födelsedatum registreras i syfte att säkerställa medlemmarnas identitet.

Vi behandlar dina personuppgifter främst i syfte att sköta medlemsadministrationen. Exempelvis skicka ut medlemsnyheter, aktivitetsannonsering samt fakturering. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i ÖBK IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som ÖBK samarbetar med. Vi lämnar dina adressuppgifter till tidningen Båtliv för distribution av densamma. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

ÖBK behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Östertälje Båtklubb kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till obk.styrelse@gmail.com.

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Styrelsen för Östertälje Båtklubb.Förändring medlemskap, båtbyte adressändring... (144 KB)

Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10