ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Aktuellt från festkommitteén
Aktuellt från Hamnkommittéen
Aktuellt från Kassören
Aktuellt från Radökommitten
Aktuellt från Seglingskommitteén
Aktuellt från Sekreteraren
Aktuellt om miljö
Årsprogram
Jobblista
Styrelsemöten
Ungdomskommitteén
Upptagning och Sjösättning
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
ÖBK´s Handbok Skriv ut sidan

Här kommer det finnas en handbok som beskriver det mesta som en medlem i ÖBK bör känna till.

Syfttet är att det skall vara enkelt att hitta information om vad som gäller i olika sammanhang.

Om du har synpunkter, förbättringsförslag eller frågor så kan du kontakta mig.

Webansvarig: sven.hjelm@telia.com


ÖBK handbok v 01 (79 KB)

Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10