ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Aktuellt från festkommitteén
Aktuellt från Hamnkommittéen
Aktuellt från Kassören
Aktuellt från Radökommitten
Aktuellt från Seglingskommitteén
Aktuellt från Sekreteraren
Aktuellt om miljö
Årsprogram
Jobblista
Styrelsemöten
Ungdomskommitteén
Upptagning och Sjösättning
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Vinterplatser - var ligger respektive båt Skriv ut sidan

I "Upptagningsområden på hamnplan" finns en skiss över hamnplan med numrerade uppläggningsområden.

Innan upptagningarna börjar på hösten kommer en lista att finnas där båtarna placerats ut i ett upptagningsområde.

När upptagningarna börjar ställs båtarna upp i anvisat upptagningsområde på det sätt som sub-lift förarna finner lämpligt. 

Vi vill påminna om att ALLA vaggor/bockar skall märkas så att det blir lättare att placera ut dom i höst innan upptagningen.

Aluminiumbrickor för detta ändamål ligger i verkstaden.

Kontrollera att bockar/vagga passar till vår upptagningsvagn/sublift. Ritning finns under "Aktuellt från hamnkommiten"


Upptagningsområden på hamnplan (215 KB)
Vinterplatser 2017 (51 KB)

Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10