ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Aktuellt från festkommitteén
Aktuellt från Hamnkommittéen
Aktuellt från Kassören
Aktuellt från Radökommitten
Aktuellt från Seglingskommitteén
Aktuellt från Sekreteraren
Aktuellt om miljö
Årsprogram
Jobblista
Styrelsemöten
Ungdomskommitteén
Upptagning och Sjösättning
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Stadgar Skriv ut sidan
ÖBK´s stadgar som gäller från 2018 finns i bifogad fil

ÖBKs stadgar (129 KB)

Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10