ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Aktuellt från festkommitteén
Aktuellt från Hamnkommittéen
Aktuellt från Kassören
Aktuellt från Radökommitten
Aktuellt från Seglingskommitteén
Aktuellt från Sekreteraren
Aktuellt om miljö
Årsprogram
Jobblista
Styrelsemöten
Ungdomskommitteén
Upptagning och Sjösättning
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Speciell utrustning Skriv ut sidan

Under konstruktion:

Klubben har tillgång till ett antal utrustningar som kan lånas ut:

Exempel:

Tång för Taluritpressning

Tryckluftkompressor

Täthetsprovare för gasol

Segelsymaskin

Pelarborrmaskin

Besiktningsmännen kan låna fuktighetsmätare av SKBF 

Det finns även olika typer av verktyg som är avsedda att kunna utnyttjas av ungdomar i jolleverkstaden.

Ta kontakt med någon i hamnkommitteen om du vill låna någon utrustning.

OBS du skall alltid se till att snarast återlämna utrustningen och se till att ev skador etc. åtgärdas så att utrustningen kan användas av nästa brukare.


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10