ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Aktuellt från festkommitteén
Aktuellt från Hamnkommittéen
Aktuellt från Kassören
Aktuellt från Radökommitten
Aktuellt från Seglingskommitteén
Aktuellt från Sekreteraren
Aktuellt om miljö
Årsprogram
Jobblista
Styrelsemöten
Ungdomskommitteén
Upptagning och Sjösättning
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Mastskjulet Skriv ut sidan

Regler för vad som gäller för mastskjulet och hantering av master.

  • Antalet platser är begränsat och vi behöver ALLA platser till de som använder sin mast.
  • Master får inte förvaras under sommaren utan att masten är märkt med ägarens namn så att ägaren kan kontaktas.
  • Master skall INTE ligga kvar på bockar utanför mastskjulet på sommar och vintern!
  • Om du är osäker på hur av/påmastning går till så bör du kontakta någon för att få instruktion.
  • Allt täckningsmaterial skall vara utplockat från mastskjulet före första upptagning.
  • Fack för trämaster ska respekteras eller också skall masterna skyddas för metallbeslag.
  • Lågt liggande fack bör lämnas till långa och tunga master.
  • Master med skrymmande utrustning bör strippas från t.e.x. radar och TV-antenner. Även spridare bör vara borta. Om demontering är omöjlig, så tag kontakt med hamnkommitteen-kanske kan det lösas på något sätt.
  • Bommar ska inte förvaras i mastskjulet. Bommar i mastskjulet kommer att läggas på marken.
  • Klubben kan inte ansvara för ev skador på master eller annan utrustning.

Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10