ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Aktuellt från festkommitteén
Aktuellt från Hamnkommittéen
Aktuellt från Kassören
Aktuellt från Radökommitten
Aktuellt från Seglingskommitteén
Aktuellt från Sekreteraren
Aktuellt om miljö
Årsprogram
Jobblista
Styrelsemöten
Ungdomskommitteén
Upptagning och Sjösättning
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Aktuellt från Sekreteraren Skriv ut sidan

ÖBK-kanalen, vill du ha in något i tidningen, kontakta Lars Klasén 550 195 70 

Glöm inte att meddela adressändringar, ny båt mm till Lars Vager (08-550 322 51) eller e.mail (obk.matrikel@gmail.com)

Styrelseprotokoll finns tillgängliga i styrelsepärmen i klubbhuset.

Om ni vill att styrelsen ska ta upp någon fråga, kontakta mig,  e-mail (obk.styrelse@gmail.com).

/Pia


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10