ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Aktuellt
Aktuellt från festkommitteén
Aktuellt från Hamnkommittéen
Aktuellt från Kassören
Aktuellt från Radökommitten
Aktuellt från Seglingskommitteén
Aktuellt från Sekreteraren
Aktuellt om miljö
Årsprogram
Jobblista
Styrelsemöten
Ungdomskommitteén
Upptagning och Sjösättning
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Hantering av avfall Skriv ut sidan

Här kommer beskrivning av hur du skall hantera avfall av olika slag

Skit inte i Östersjön.

ÖBK har en anläggning för tömning av toatankar som du bör använda.

Du är skyldig att själv se till att ta hand om allt avfall och lämna det till Returen Moraberg eller till Tvetatippen.

Hushållsavfall ska tas hem.

 


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10