ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Fakta om ÖBK
Funktionärer
Klubbhus och bryggor
ÖBK´s hemsida
ÖBK´s visor
Om SKBF , SBU och SSF
Ordförandens spalt
Östertälje Båtklubbs Historia
Radön
Stadgar
Styrelse
Verksamhetsberättelser/Årsmötesprotokoll
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Vaktplikt Skriv ut sidan

De som har en bryggplats, skall utföra ett vaktpass per säsong.

 

För utebliven vaktpass debiteras 2 000 kr

 

/Styrelsen


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10