ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Fakta om ÖBK
Funktionärer
Klubbhus och bryggor
ÖBK´s hemsida
ÖBK´s visor
Om SKBF , SBU och SSF
Ordförandens spalt
Östertälje Båtklubbs Historia
Radön
Stadgar
Styrelse
Verksamhetsberättelser/Årsmötesprotokoll
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Hur blir man medlem? Skriv ut sidan

Om  du vill bli medlem kan du kontakta någon i styrelsen.

Om du har tillgång till internet kan du  ladda  ner excel filen - som innehåller de uppgifter som behövs för medlemsregistret.

Excel-filen hittar du här på hemsidan.

Fyll i dina uppgifter och bifoga den med ansökan om medlemskap till sekreteraren:

 
Alternativt kan du skicka blanketten till:
Östertälje Båtklubb 
Pia Wiberg 
Granhemsvägen 9, 152 41 Södertälje

Sekreteraren  tar  sedan  upp ansökan på nästa styrelsemöte för beslut.


Ansökan om medlemskap (126 KB)

Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10