ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Fakta om ÖBK
Funktionärer
Klubbhus och bryggor
ÖBK´s hemsida
ÖBK´s visor
Om SKBF , SBU och SSF
Ordförandens spalt
Östertälje Båtklubbs Historia
Radön
Stadgar
Styrelse
Verksamhetsberättelser/Årsmötesprotokoll
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Radön Bastun Skriv ut sidan

En flytande bastu finns vid bryggorna på Radöns östra sida. Det är samma nyckel som till bryggor och klubbhus. Ved finns vid redskapsboden intill,


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10