ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Fakta om ÖBK
Funktionärer
Klubbhus och bryggor
ÖBK´s hemsida
ÖBK´s visor
Om SKBF , SBU och SSF
Ordförandens spalt
Östertälje Båtklubbs Historia
Radön
Stadgar
Styrelse
Verksamhetsberättelser/Årsmötesprotokoll
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Arbetsplikt Skriv ut sidan
Arbetsplikt = 6 timmar för aktiv medlem

Alla aktiva medlemmar skall  utföra 6 timmars arbetsplikt.

 

Dessa timmar kan göras i form av:

Ett extra vaktpass, vilket motsvarar tre timmars arbete.

Medlemmen har själv ansvar att höra sig för om vad som behöver göras. Det finns en arbetspliktslista  i Strand Hotell, som Ni ska fylla i.

 

OBS! Glöm inte att notera tiden, så undviker Du att få krav på ej utförd tid.

 

OBS! För ej utförd arbetsplikt debiteras max 2 000 kr.


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10