ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Fakta om ÖBK
Funktionärer
Klubbhus och bryggor
ÖBK´s hemsida
ÖBK´s visor
Om SKBF , SBU och SSF
Ordförandens spalt
Östertälje Båtklubbs Historia
Radön
Stadgar
Styrelse
Verksamhetsberättelser/Årsmötesprotokoll
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
ÖBK´s Handbok Skriv ut sidan

Här kommer det finnas en handbok som beskriver det mesta som en medlem i ÖBK bör känna till.

Syfttet är att det skall vara enkelt att hitta information om vad som gäller i olika sammanhang.

Om du har synpunkter, förbättringsförslag eller frågor så kan du kontakta mig.

Webansvarig: sven.hjelm@telia.com


ÖBK handbok v 01 (79 KB)

Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10