ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Fakta om ÖBK
Funktionärer
Klubbhus och bryggor
ÖBK´s hemsida
ÖBK´s visor
Om SKBF , SBU och SSF
Ordförandens spalt
Östertälje Båtklubbs Historia
Radön
Stadgar
Styrelse
Verksamhetsberättelser/Årsmötesprotokoll
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Installation av toa med hålltank och däckstömning Skriv ut sidan

Här finns tips om hur man kan installera toa med hålltank och däckstömning.

Kontakta mig om du vill fråga något eller har förslag till ändringar eller kompletteringar av materialet.

sven.hjelm@telia.com


Installation av toa med hålltank och däckstömning (195 KB)

Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10