ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Fakta om ÖBK
Funktionärer
Klubbhus och bryggor
ÖBK´s hemsida
ÖBK´s visor
Om SKBF , SBU och SSF
Ordförandens spalt
Östertälje Båtklubbs Historia
Radön
Stadgar
Styrelse
Verksamhetsberättelser/Årsmötesprotokoll
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Årsmöte 2013 Skriv ut sidan
Här finns information från årmöten

ÖBK verksamhetsberättelse 2012 (60 KB)
Protokoll årsmöte 2013-01-27 (243 KB)

Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10