ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Fakta om ÖBK
Funktionärer
Klubbhus och bryggor
ÖBK´s hemsida
ÖBK´s visor
Om SKBF , SBU och SSF
Ordförandens spalt
Östertälje Båtklubbs Historia
Radön
Stadgar
Styrelse
Verksamhetsberättelser/Årsmötesprotokoll
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Lediga bryggplatser Skriv ut sidan

För närvarande finns bara någon enstaka ledig bryggplats till salu. Det kan finnas platser att hyra, vars ägare har sommarplats utanför klubben.

Kontakta  Sverker Dahlberg, tel 070 982 6950 om du är intresserad av att ställa dig i kö för en plats.
Mailadress sverker.dahlberg@telia.com går också bra.

I ekonomiska spörsmål i samband med försäljning av bryggplatser, kontakta Lars Vager 550 322 51 (0732511883) lars.vager@home.se eller Anders Olsson 532 533 43 (076-23748 66) andmaols@hotmail.com

 


© Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10 – 1