ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Fakta om ÖBK
Funktionärer
Klubbhus och bryggor
ÖBK´s hemsida
ÖBK´s visor
Om SKBF , SBU och SSF
Ordförandens spalt
Östertälje Båtklubbs Historia
Radön
Stadgar
Styrelse
Verksamhetsberättelser/Årsmötesprotokoll
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Upptagning och Sjösättning Skriv ut sidan

Allmän Information om Sjösättning och Upptagning

Sjösättnings/upptagningslistor anslås i klubbhuset ca två veckor innan sjösättningarna/upptagningarna börjar. Listorna plockas ned dagen innan respektive sjösättnings/upptagningsdag. 

Vi subliftförare har märkt att det blir trångt om tider vid slutet av sjösättnings/upptagningsperioden. Det innebär att vi får köra extra för att alla ska hinnas med, vilket vi gärna slipper. Därför är det viktigt att Du tecknar dig i god tid för den tid Du vill ha!

Om du får förhinder måste du så snart som möjligt kontakta ansvarig subliftförare.

                                                             Subanvarig Owe Westin


© Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10 – 1