ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Fakta om ÖBK
Funktionärer
Klubbhus och bryggor
ÖBK´s hemsida
ÖBK´s visor
Om SKBF , SBU och SSF
Ordförandens spalt
Östertälje Båtklubbs Historia
Radön
Stadgar
Styrelse
Verksamhetsberättelser/Årsmötesprotokoll
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Stadgar Skriv ut sidan
ÖBK´s stadgar som gäller från 2007 finns i bifogad fil

Stadgar från 2007 (35 KB)

© Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10 – 1