ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Fakta om ÖBK
Funktionärer
Klubbhus och bryggor
ÖBK´s hemsida
ÖBK´s visor
Om SKBF , SBU och SSF
Ordförandens spalt
Östertälje Båtklubbs Historia
Radön
Stadgar
Styrelse
Verksamhetsberättelser/Årsmötesprotokoll
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Aktuellt om miljö Skriv ut sidan

2011-11-14

Det har kommit en miljörapport från miljökontoret i Södertälje.

Följande ska åtgärdas för att miljöbalkens krav, 26 kap 9 §, ska anses uppfylld:

  1. Oljor och kemikalier som hanteras inne i servicegaraget ska förvaras invallade.

  2. Slipdamm, färgrester och färgspill ska i fortsättningen samlas upp på skyddspapper, skyddsplast eller presenning och hanteras som farligt avfall.

Anledningen till föreslagna åtgärder är risk för infiltration i mark ochvatten av farligt avfall.

Punkten 1 är åtgärdad av Owe Westin.


Punkten 2 ligger på
alla båtägares ansvar och därför måste varje enskild medlem ansvara för att han/hon samlar upp slipdamm, färgrester och färgspill med hjälp av skyddspapper, skyddsplast eller presenning och tar hand om det som farligt avfall som lämnas på miljöstation.

Miljörapporten i sin helhet går att läsa nedan.

Mvh

Johan Bjerkestig

Miljöansvarig


2010-08-18

Toatömning

Från och med 2014 får ej toatömning ske direkt ut i sjön.

Alla båtar med toalett måste vara försedda med däckstömning.

Kontakta Sven Hjelm om du har några frågor gällande ombyggnad för detta.

/miljöansvarig
Södertälje kommuns miljörapport (2307 KB)

Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10